Späť na novinky

Pozor na „stočenky“! Pán Marek prišiel o tisíce eur kvôli neoverenej kúpe

22. Máj 2024RPZV

zúfalý muž sediaci v aute ľutuje neuvážené rozhodnutie o kúpe
Neuvážená a neoverená kúpa môže priniesť zbytočné starosti

Mnohí z nás sa po rokoch používania starého auta rozhodnú pre kúpu novšieho modelu. Túžba po bezpečí, komforte a moderných funkciách však môže viesť k unáhlenému nákupu a nepríjemným prekvapeniam. Svoju skúsenosť s kúpou neoverenej „jazdenky“ nám priblížil pán Marek, ktorý prišiel o tisíce eur kvôli nepremyslenému obchodu.

Potreba spoľahlivejšieho vozidla sa pre pána Mareka stala akútnou po zmene zamestnania, za ktorým musel cestovať väčšiu vzdialenosť. Rozhodol sa preto investovať do modernejšieho a komfortnejšieho auta, ktoré by splnilo jeho aktuálne požiadavky.

Dôveruj, ale overuj

Prvou voľbou bola ponuka online autobazárov. Pán Marek si vopred stanovil maximálny rozpočet a uprednostnil vozidlá v jeho okolí, aby sa vyhol zdĺhavým a časovo náročným presunom. Vzhľadom na početnú rodinu sa zameral na modely s priestrannejším interiérom a batožinovým priestorom, čím sa mu zúžil výber na konkrétne značky a modely. Po dôkladnej analýze inzerátov upútala jeho pozornosť Škoda Superb z roku 2011 dovezená z Holandska. Nízky počet najazdených kilometrov, bezchybný technický stav doložený servisnou knižkou a priaznivá cena v rámci stanoveného rozpočtu robili z tejto ponuky lákavú príležitosť.

Pán Marek si síce uvedomoval riziká plynúce z kúpy ojazdeného auta, no vystupovanie predávajúceho v ňom nevzbudzovalo žiadne podozrenie. Dôvod na pochybnosti o stave vozidla a serióznosti predávajúceho nemal.

Bezproblémová kúpa? Zdanie môže klamať

Pán Marek bol s priebehom kúpy nadmieru spokojný. Predávajúci pôsobil dôveryhodne, ochotne odpovedal na otázky a bol flexibilný pri dohadovaní termínu stretnutia. Nasledujúci deň sa stretli na parkovisku pred obchodným domom. Pán Marek si auto dôkladne prezrel a na jeho prekvapenie nenašiel žiadne viditeľné vady. Stav vozidla zodpovedal údajom v servisnej knižke a skúšobná jazda prebehla bez akýchkoľvek problémov.

Vzhľadom na hladký priebeh kúpy a zjavný dobrý stav auta pán Marek neváhal a podpísal kúpnopredajnú zmluvu. Platbu v hotovosti vo výške 10 990 eur zrealizoval na mieste. Podľa stavu odometra malo auto v čase predaja najazdených 174 318 kilometrov.

Je dôležité poznamenať, že pán Marek s kúpou jazdeného auta nemal žiadne predošlé skúsenosti. Vzor zmluvy si jednoducho stiahol z internetu a nevenoval pozornosť poradenstvu s odborníkom ani prevereniu technického stavu vozidla. Nevyužil ani dostupné informačné zdroje, napríklad webovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá poskytuje rady ohľadom ochrany práv spotrebiteľov pri kúpe ojazdených vozidiel, či web RPZV, kde mohol nájsť cenné rady a dôvody prečo auto pred kúpou podrobiť overeniu.

Kúpa auta sa stala nočnou morou: Stočený odometer a skryté vady

Súčasťou kúpnej zmluvy bola aj dohoda o vybavení potrebných formalít po dovoze vozidla zo zahraničia kupujúcim. Pán Marek sa spoliehal na pokyny predávajúceho, ktorému dôveroval.

Absolvoval teda kontrolu originality (KO), ktorá slúži na overenie pravosti identifikátorov a dokladov a zistenie neoprávnených zásahov do konštrukcie a identifikátorov vozidla. Na špecializovanom pracovisku KO sa posudzuje splnenie podmienok pre cezhraničnú preregistráciu, spôsobilosť pre prevádzku v cestnej premávke z pohľadu porušenia práv a zákonom chránených záujmov. Tiež súlad údajov o vozidle s údajmi v dokladoch, evidencii a príslušných informačných systémoch, ich originalita a pravosť.

Vybraná Škoda Superb bola dovezená z Holandska, ktoré je zapojené do medzinárodnej výmeny dát prostredníctvom platformy Eucaris. Vďaka tomu získal nový majiteľ na pracovisku KO výpis z RPZV (Register prevádzkových záznamov vozidiel) tzv. ODO-Pass, ktorý zobrazuje históriu najazdených kilometrov.

grafické zobrazenie priebehu najazdených kilometrov v ODO-Passe
ODO-Pass preukázal, že Škoda Superb mala „stočené“ kilometre

Za auto zaplatil viac ako mal

ODO-Pass preukázal „stočené“ kilometre. Posledný záznam pred dovozom na Slovensko ukazoval stav 444 033 kilometrov, pričom predávajúci deklaroval stav o takmer 270 000 kilometrov menej. P. Marek utrpel ekonomickú škodu vo výške približne 2 900 eur.

Okrem preplatenej ceny musel pán Marek investovať ďalšie peniaze do opráv a údržby. Jednotlivé časti karosérie a motora boli opotrebované oveľa viac, ako očakával. Napokon, auto bolo nezákonne „omladené“ o skoro 270 000 km, po ktorých na odometri nebolo ani stopy, no na stave vozidla stopu zanechali.

Pán Marek zanedbal overenie vozidla pred kúpou a spoliehal sa na nepravdivé informácie od predávajúceho, čím sa vystavil riziku. Situáciu ešte zhoršila sfalšovaná servisná knižka, v ktorej záznamy boli účelovo zmanipulované tak, aby boli v súlade s upraveným stavom odometra.

Ilustračné inzeráty zobrazujúce cenový rozdiel pre auto Škoda Superb, ročník 2011 s podobným rozdielom najazdených kilometrov ako u p. Mareka
Ilustračné inzeráty zobrazujúce cenový rozdiel pre auto Škoda Superb, ročník 2011 s podobným rozdielom najazdených kilometrov ako u p. Mareka
Ilustračné zábery inzerátov vozidiel s podobným stavom najazdených kilometrov a prislúchajúci rozdiel v cene Zdroj: autobazar.eu

Škodová udalosť v minulosti a zmiznutý predávajúci

Pán Marek mal tušenie, že problémy nekončia len pri stočených kilometroch. Preto sa rozhodol auto preveriť kompletne prostredníctvom AUTO-Passu. Výpis preukázal, že vozidlo malo v minulosti haváriu. Pokusy o telefonickú komunikáciu, osobné stretnutie a vyriešenie celej situácie s predávajúcim boli neúspešné. V tejto situácii mu zostávala už len jediná možnosť, a to obrátiť sa na súd.

Manipulácia so stavom kilometrov, ktorá uviedla kupujúceho do omylu a priniesla predávajúcemu bezdôvodný prospech sa klasifikuje ako podvod. Vzhľadom na výšku škody presahujúcu 266 eur sa jedná o trestný čin.

Pán Marek sa ocitol v nezávideniahodnej situácii. Auto, ktoré si kúpil, bolo po technickej stránke zanedbané a jeho hodnota bola v porovnaní s deklarovaným stavom oveľa nižšia. Kúpa v dobrej viere sa razom stala zdrojom stresu a zbytočných finančných výdavkov, ktorým sa dalo zabrániť.

Ako sa vyhnúť podvodom pri kúpe „jazdenky“?

Príbeh pána Mareka je varovaním pre všetkých, ktorí sa chystajú kúpiť ojazdené vozidlo. Chýbajúca dôslednosť, neuvážený prístup a zanedbanie dôležitých krokov ho priviedli do nelichotivej situácie. Stal sa obeťou podvodu a namiesto vytúženého auta kúpil technicky zanedbané a havarované vozidlo so stočenými kilometrami.

Aby ste sa vyhli podobným nepríjemnostiam, odporúčame vám dodržať tieto kroky:

  • Vždy žiadajte od predávajúceho ODO-Pass, ktorý preukazuje stav najazdených kilometrov. Je možné ho použiť ako dôkaz v prípade súdneho sporu.
  • Buďte ostražití pri komunikácií s predávajúcim a ak je to možné, overte si jeho dôveryhodnosť. Vyhýbavé odpovede, nátlak na rýchle podpísanie zmluvy a odmietnutie osobného stretnutia sú varovnými signálmi.
  • Okrem stavu odometra overte auto detailnejšie prostredníctvom AUTO-Passu, ktorý vám podá bližšie informácie o aktuálnom stave vozidla, exekučnej blokácii, haváriách, záložnom práve a iných skutočnostiach.
  • Venujte dostatočnú pozornosť obsahu a formulácii kúpnej zmluvy a nepodpisujte ju pod tlakom. V prípade potreby odporúčame konzultáciu s právnikom. Vzor kúpnej zmluvy nájdete na stránke RPZV.
  • Pred kúpou vozidla absolvujte prehliadku technického stavu u odborníka, ktorému dôverujete.
  • Pri kúpe auta z dovozu trvajte na tom, aby predávajúci absolvoval kontrolu originality, v ideálnom prípade všetky formality ešte pred podpisom zmluvy a úhradou kúpnej sumy.

Obozretnosť, zodpovedný prístup a informované rozhodnutie pri kúpe ojazdeného auta sú kľúčové pre bezproblémový nákup a minimalizáciu rizík. Pre kontrolu histórie a aktuálneho stavu vozidla využite oficiálne a hodnoverné zdroje ako je RPZV.

Článok v PDF verzii

Pozor na „stočenky“! Pán Marek prišiel o tisíce eur kvôli neoverenej kúpe