Späť na novinky

Ako postupovať v prípade dovozu ojazdeného vozidla zo zahraničia?

1. Október 2023RPZV

dvaja technici KO kontrolujú výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel v rámci procesu výkonu kontroly originality
Zdroj: freepik

Audi A7 s menším počtom najazdených kilometrov a lepšou výbavou z Nemecka o pár tisíc eur lacnejšie ako v slovenskom bazáre. Alebo legendárna Toyota Supra v stave, o akom slovenský trh nechyroval. Kúpiť vozidlo v zahraničí – v rámci Európskej únie – je dnes pomerne jednoduché a pre mnohých aj veľkým lákadlom. Na čo si však dať pozor pri dovoze vozidla? Aké náležitosti musíte splniť?

Nájdite vysnívané auto v zahraničí

V súčasnosti nie je nevyhnutnosťou za novým autom cestovať stovky, či tisíce kilometrov. Auto je možné kúpiť online, napríklad v dražbe pohodlne z domu. Možností je však viac - autobazáre, inzertné portály, sprostredkovatelia, či cesta do zahraničia na vlastnú päsť. Ak preferujete vidieť auto pred kúpou na vlastné oči a vyskúšať si ho, bude potrebné vyraziť na cesty. Možností, kde v zahraničí hľadať vysnívané vozidlo, je množstvo. Je len na vás, ktorú z nich si vyberiete.

Hoci sa proces dovozu môže menej skúsenému kupujúcemu zdať komplikovaný, s dobrým plánom a prieskumom predchádzajúcim kúpe to môže ísť hladko. V tomto článku vás oboznámime so základnými krokmi, ktoré pri dovoze zo zahraničia musíte absolvovať.

Miestne predpisy a legislatíva

V prvom kroku sa oboznámte s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa vývozu a tiež dovozu vozidla. Každá krajina má vlastné pravidlá registračného procesu. Uistite sa, že celému procesu rozumiete prv, než ho zahájite.

Pri uzatváraní kúpnej zmluvy je rovnako dôležité poznať legislatívny rámec, ktorým sa kúpna zmluva riadi, rovnako tiež príslušnosť súdu. Buďte si vedomý možných komplikácií pri vymáhaní svojich práv pri kúpe vozidla zo zahraničia a navrhnite formuláciu kúpnej zmluvy čo najviac vo váš prospech, ak je to možné. Neistota, neznalosť, alebo časová tieseň nie sú vhodné podmienky na podpis zmluvy. Preto ak pochybujete či tápate v legislatíve, požiadajte o pomoc profesionála.

Vyberte správne

Dôkladne zvážte, či je dovoz vozidla zo zahraničia po zohľadnení všetkých nákladov s ním spojených skutočne ekonomický. Nezabudnite započítať všetky náklady spojené s dovozom, registráciou, prípadné colné poplatky, dane, poplatok za nakladanie s odpadom, výdavky za preklady dokumentov, poplatok za kontrolu originality či emisnú a technickú kontrolu a podobne.

Pri prezeraní vašich favoritov, vždy dajte prednosť inzerátom s dôkladnou fotodokumentáciou, aby ste mali možnosť vidieť každý detail, či prípadné poškodenie. Spravte maximum pre zistenie histórie a overenie vozidla ešte pred jeho kúpou. Ľahko sa totiž môže stať, že ostanete bez vozidla a aj bez peňazí napríklad ak sa preukáže, že vozidlo pochádza z trestnej činnosti a je v medzinárodnom pátraní.

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, zvážte možnosť pred kúpou vozidlo obhliadnuť a vyskúšať spolu s odborníkom priamo v mieste predaja. Nezabudnite skontrolovať VIN číslo – akákoľvek nezrovnalosť môže signalizovať neoprávnený zásah, ktorý bude po dovoze na Slovensko zachytený kontrolou originality.

Pre prípad budúcich komplikácií je vhodné mať zdokumentovanú celú ponuku predávajúceho, napríklad prostredníctvom screenshotov v prípade online ponuky, či fotografií priamo z miesta predaja.

Po kúpe auta v zahraničí ho odhláste

Akonáhle sa stanete majiteľom vozidla zakúpeného v iných krajinách EÚ, vozidlo je potrebné odhlásiť pre vývoz do cudziny na príslušnom dopravnom inšpektoráte v krajine registrácie. Odhlásenie môže vykonať len pôvodný majiteľ vozidla. Tento úkon nie je potrebné vykonať vo všetkých EÚ krajinách, preto si túto skutočnosť vopred overte.

Prevoz vozidla zo zahraničia

Zverili ste prevoz vozidla kúpeného v zahraničí do rúk špecializovanej spoločnosti? Tá sa o všetko postará. Ak však auto prevážate po vlastných kolesách, čaká na vás povinnosť vybaviť prevozné značky. Tie obvykle vystaví predajca alebo špecializovaná firma. Pozor na lehotu platnosti. Oficiality spojené s prihlásením na Slovensku trvajú obvykle dlhšie, preto odporúčame vybaviť ich aspoň na 15 dní, ideálne aj dlhšie. Súčasťou niektorých prevozných značiek je aj poistenie vozidla na dobu platnosti značky. Overte si, či je platné vo všetkých krajinách, ktorými budete pri prevoze prechádzať. Výška poplatku za vybavenie sa odvíja od doby platnosti značiek a tiež krajiny, v ktorej ich kupujete.

Netrúfate si tento proces absolvovať na vlastnú päsť? Našťastie, tejto problematike sa venuje množstvo špecializovaných firiem, ktoré to za poplatok urobia za vás.

Ak ste za svojim vysnívaným autom vycestovali ešte ďalej a kupujete ho z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, netreba zabudnúť na úhradu cla a DPH. Môžete tak urobiť na colnom úrade pri vstupe do krajín EÚ, alebo na colnom úrade v mieste bydliska.

Získajte všetky potrebné dokumenty

Na cestu domov sa môžete vydať a krajinu vývozu môžete s vozidlom opustiť, ak máte tieto doklady:

 • Doklad o nadobudnutí vozidla (kúpno-predajná zmluva, faktúra alebo darovacia zmluva)
 • Doklad o odhlásení vozidla z evidencie v krajine vývozu (ak bolo nutné vozidlo odhlásiť)
 • Osvedčenie o evidencii
 • Prevozné značky, ak zvolíte dovoz “po vlastných“
 • Protokol o platnej EK a TK

Technik KO komunikuje so zákazníčkou a ukazuje jej výsledok kontroly originality, teda odborný posudok
Zdroj: freepik

Ako na kontrolu originality

Po dovoze vozidla na vás čaká kontrola originality. Na tento úkon si pripravte doklady v podobe kúpnej zmluvy, osvedčenia o evidencii vozidla, a to aj s úradným prekladom (ak sú v ňom uvedené iné ako harmonizované údaje) a doklad o odhlásení vozidla zo zahraničia (ak sa vyžaduje).

Na čo slúži kontrola originality? Tu sa zisťuje, či sú všetky doklady k vozidlu originálne, či sa auto nestalo objektom neoprávnených zásahov do samotnej konštrukcie, alebo jeho identifikátorov, ako napr. VIN alebo výrobný štítok. Súčasťou kontroly originality je aj overenie kilometrov prostredníctvom ODO-Passu v prípade, ak je dostupný a tiež overenie, či vozidlo nie je v pátraní.

Výsledok kontroly originality si môžete pozrieť v odbornom posudku a tiež elektronicky na stránke www.ko.sk a je platný 15 dní od jeho vystavenia. Vozidlo, ktoré ešte nie je prihlásené do evidencie vozidiel Slovenskej republiky, respektíve nemá pridelené žiadne evidenčné číslo nie je možné využívať na premávku po cestných komunikáciách. Na jednotlivé kontroly je možné previezť ho buď na prívesnom vozíku, alebo sú potrebné prevozné značky.

Má kúpené vozidlo viac ako 4 roky? Pripravte sa na TK a EK

Technickú a emisnú kontrolu musí absolvovať každé vozidlo zakúpené v zahraničí, ktoré bolo prvýkrát prihlásené pred viac ako 4 rokmi a nemá platnú TK a EK zo zahraničia. Na kontrole budú od vás vyžadovať osvedčenie o evidencii z krajiny dovozu a odborný posudok o kontrole originality. Preto si tieto dokumenty pripravte.

Čo ak auto absolvovalo tieto kontroly ešte v zahraničí a sú platné? Stačí príslušné dokumenty (protokoly o kontrolách) úradne preložiť a budú akceptované aj slovenskými úradmi. V tom prípade nie je nutné opakovane podstúpiť emisnú a technickú kontrolu v štáte, v ktorom sa vozidlo prihlasuje.

Možný problém s pozastavením prevádzky vozidla

Tento prípad môže nastať hlavne v prípade tzv. preregistrácie vozidiel medzi členskými krajinami EU a SR. Oznámenie o pozastavení prevádzky sa zobrazí počas vykonávania KO už v odbornom posudku z KO ako informatívna informácia, ktorá nemá vplyv na samotný výsledok kontroly originality. Problém nastáva až pri vykonaní TK, pretože pred prihlásením vozidla na dopravnom inšpektoráte je potrebné aby vozidlo absolvovalo KO, EK, TK. Ak sa na TK zistí že vozidlo má pozastavenú prevádzku vozidlo, tak je na TK nespôsobilé, ak nemá zároveň potvrdenie o vykonaní opravy HBP podľa zákona č. 106/2018 Z.z.

Uhradenie poplatku za nakladanie s odpadom

Pri dovezených vozidlách zo zahraničia je potrebné uhradiť poplatok, ktorý potvrdzuje prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Výšku recyklačného poplatku je možné zistiť a poplatok priamo aj zaplatiť na stránke idovoz.sk

Prihlásenie vozidla na okresnom úrade

Na príslušnom okresnom úrade, pod ktorý spadáte, na vás čaká podanie žiadosti o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu. Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez portál JISCD. Táto možnosť je pohodlná a dokonca ekonomicky výhodnejšia.

Aby úrad dokázal správne posúdiť vašu žiadosť, pripravte si príslušné doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla (kúpna zmluvu, darovacia zmluva alebo faktúra)
 • občiansky, či iný preukaz totožnosti
 • osvedčenie o evidencii z krajiny vývozu
 • odborný posudok z kontroly originality
 • protokol o TK a EK
 • potvrdenie o uhradení poplatku za nakladanie s odpadom

Štandardná lehota na vybavenie žiadosti je 30 kalendárnych dní, obvykle však stanovisko dostanete skôr. Ak sa ponáhľate, môžete podať žiadosť aj o zrýchlené konanie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Do evidencie vozidiel Slovenskej republiky je možné prihlásiť len vozidlo, ktoré má uzatvorené Povinné zmluvné poistenie (PZP). Proces jeho vybavenia je v dnešnej dobe veľmi jednoduchý – môžete osobne navštíviť vybranú poisťovňu, zavolať do kontaktného centra poisťovne a priamo s operátom poistenie uzavrieť, využiť služby agenta, alebo poistenie uzavrieť online. Pri niektorých dopravných inšpektorátoch býva zriadené pracovisko, kde Vám PZP uzatvoria priamo na mieste. Ak ste na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zabudli, táto možnosť vám môže spraviť službu. Existencia takéhoto pracoviska rozhodne nie je pravidlom, preto sa na poistenie na poslednú chvíľu radšej nespoliehajte.

Posledné náležitosti vybavíte na dopravnom inšpektoráte

Ak je žiadosť okresným úradom posúdená kladne, vaše ďalšie kroky smerujú na príslušný dopravný inšpektorát. Tu prihlásia vaše vozidlo do evidencie, vďaka čomu ho môžete bez obáv začať používať. Aby dopravný inšpektorát vyhovel vašej žiadosti, predložíte:

 • osvedčenie o evidencii
 • potvrdenie o platnom PZP
 • preukaz totožnosti
 • potvrdenie o uhradení správneho poplatku za vydanie značiek
 • potvrdenie o uhradenom poplatku za prihlásenie vozidla.

Rovnako ako podanie žiadosti na okresnom úrade, aj prihlásenie do evidencie je možné spraviť elektronicky, čo vám ušetrí čas a energiu v porovnaní s osobnou návštevou inšpektorátu. Uistite sa, že okresný úrad vyznačil, že vozidlo bude vlastník prihlasovať elektronicky a že máte vydaný občiansky preukaz s čipom a aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pre získanie informácii o elektronickom prihlásení vozidla navštívte stránku Ministerstva vnútra SR.

Posledným krokom celého procesu je do 15 dní absolvovať administratívnu emisnú aj technickú kontrolu na Slovensku. Platí to aj pre vozidlá, ktorým bola akceptovaná EK a TK zo zahraničia. Po ich úspešnom absolvovaní získate Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A a B (červené a zelená kartička).

Článok v PDF verzii

Ako postupovať v prípade dovozu ojazdeného vozidla zo zahraničia?